Belasting / Fiscaal

Solid Bond Fund is een "Besloten Fonds voor Gemene Rekening". Het is aldus "fiscaal transparant". 

Een zogenoemd besloten fonds voor gemene rekening is niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. De participanten worden rechtstreeks in de belastingheffing betrokken. Dat is wat met 'Fiscaal Transparant" wordt bedoeld. Daarmee wordt voorkomen dat dubbel belasting wordt betaald of dat ingehouden belastingen teruggevraagd moeten worden.

Voor Nederland betekent dat dat voor de inkomstenbelasting (particulieren) de waarde van de participaties in Box 3 opgenomen worden. Sinds 1 januari 2017 zijn de belastingregels voor belasting op (rendement) op vermogen gewijzigd en worden daarna mogelijk nog aangepast. Wij verwijzen u hiervoor naar de site van de belastingdienst hierover. Raadpleeg vooral uw belastingadviseur of houd zelf wijzigingen in deze wetgeving en bepalingen goed bij.

Wanneer deze belegging bijvoorbeeld in een Stichting (Pensoenfonds) of Stamrecht-BV wordt gehouden gelden andere regels ten aanzien van de boekhoudkundige administratie en verwerking en belastingaangifte. Raadpleeg hiervoor uw belastingadviseur/accountant. 

Voor België geldt afwijkende wet- en/of regelgeving ten aanzien van belastingheffing op beleggingen en investeringen ten opzichte van Nederland. Raadpleeg uw belastingadviseur of beleggingsadviseur om u goed te laten adviseren.

Uiteraard ontvangt u van het fonds regelmatig afschriften waarop het aantal en de waarde van uw participaties staan vermeld. Dit gebruikt u bij uw aangifte.