Juridische Structuur

Solid Bond Fund is een Alternatieve Beleggingsinstelling volgens de Europese AIFM-richtlijn en kwalificeert voor registratie bij lokale autoriteit in het betreffende land. Het Solid Bond Fund en haar beheerder zijn geregistreerd in Nederland bij de lokale autoriteit AFM (zie AFM / FSMA / DNB). In meer populaire termen wordt een dergelijk fonds ook wel een "Family Office" of "Fonds voor Gemene Rekening" genoemd; alle verschillende benamingen voor eenzelfde juridische entiteit. 

Participanten brengen kapitaal hierbij bijeen dat voor gezamenlijke rekening wordt belegd. Dat gaat volgens de spelregels van het fonds (het prospectus). Participanten ontvangen hierbij een aantal participaties in het fonds dat overeenstemt met hun inleg.

De beleggingen worden gedaan door de beheerder, veelal ook de oprichter/initiatiefnemer, van het fonds.

Voor de continuïteit en ter bescherming van de participanten, wordt er een stichting opgericht (stichting bewaarder) die het juridische eigendom heeft van de activa van het fonds (depositary). Het fonds zelf kan dit niet omdat het geen eigen juridische entiteit is maar een verzameling/samenwerking van alle participanten gezamenlijk. Het bestuur van die stichting wordt dan bij een derde partij ondergebracht om de bevoegdheden te verdelen zodat in de bescherming van de belangen van de participanten optimaal is voorzien.

Tot completering van deze uiteenzetting dient nog aangegeven te worden dat het Solid Bond Fund een Besloten Fonds voor Gemene Rekening is. Dat wil zeggen dat de participaties niet vrij verhandelbaar (op de beurs) zijn. Participaties worden door het fonds uitgegeven en ingekocht. Daardoor treedt nimmer onder- of overwaardering op omdat de waarde van elke participatie een deel is (totale waarde gedeeld door aantal uitstaande participaties) van de werkelijke vastgestelde waarde van (de activa van ) het fonds. 

Dat heeft bovendien een welkome implicatie voor de belastingheffing. (zie bij fiscaal).