AFM / FSMA / DNB

Solid Bond Fund is opgericht onder de AIFM-richtlijn van de EU en zoals door AFM in Nederland, FSMA in België en de andere lokale autoriteiten in hun landen, in de landelijke wet- en regelgeving opgenomen. 

Irdaned Fund Management BV is als Beheerder van het Solid Bond Fund opgenomen in de registers van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en rapporteert aan De Nederlandsche Bank (DNB).

Hetgeen op deze Website is gepubliceerd is met name georiënteerd op de Nederlandse situatie. Voor beleggers uit andere landen kunnen andere regels gelden. Neem in voorkomende gevallen met ons of uw eigen adviseur contact op om te vernemen wat voor u de mogelijkheden zijn.

 

De AIFM-richtlijn (Alternative Investment Fund Managers Directive) is een Europese richtlijn die geharmoniseerde regels introduceert waaraan beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen sinds 22 juli 2013 moeten voldoen. 

Met de komst van de AIFM-richtlijn zijn beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen voor het eerst ook onderworpen aan Europese regels.

Het Solid Bond Fund kwalificeert volgens deze Europese en Landelijke richtlijnen voor het registratie-regime en is derhalve als zodanig in de registers van AFM opgenomen. Ook met de Belgische FSMA is contact geweest inzake de vraag of voor onze Belgische relaties tevens registratie in de registers van de FSMA nodig is. Solid Bond Fund is echter een Nederlands Fonds en kan enkel in het Nederlands register ingeschreven worden. Indien verhandeling (verhandeling conform de AIFM definitie) in België niet plaats vindt is notificatie aan FSMA niet nodig/mogelijk. 

Na uitgebreid overleg hierover met de FSMA blijkt dat deelname door onze Belgische relaties ook gewoon mogelijk is. Neem contact met ons op om te vernemen of ook u voldoet aan de voorwaarden voor deelname aan het Solid Bond Fund

 

Samenvattend:

Solid Bond Fund en haar beheerder voldoen aan de eisen van de Europese AIFM-richtlijn voor registratie bij de lokale autoriteit (AFM).

Solid Bond Fund is dientengevolge ingeschreven (geregistreerd) in het register van de Nederlandse Autoriteit AFM en rapporteert aan De Nederlandsche Bank (DNB).

Deelname is mogelijk voor zowel beleggers uit Nederland als ook uit andere Landen. Voor andere landen kunnen andere voorwaarden gelden.

 

Deze registratie van het Solid Bond Fund en haar beheerder Irdaned Fund Management BV kunt u raadplegen op register beleggingsinstellingen van de AFM.