mr. ing. Paul Schram

Mr. ing. Paul Schram (1963) is oprichter en initiatiefnemer van het Solid Bond Fund, Irdaned Fund Management BV en Irdaned BV.

Paul Schram studeerde eerst HBO Bedrijfskunde en daarna Rechten aan de Universiteit Utrecht.

Na meer dan 25 jaar ervaring in diverse management- en directie functies bij nationale en internationale banken en de investment consultancy, werd Irdaned BV door hem opgericht in 2013.

En al sinds 2008 geldt dhr Schram als de Nederlandse specialist op het gebied van de Danish Mortgage Bonds.

Irdaned BV;

Deze onderneming voert haar activiteiten op een drietal gebieden;

1. Investment Consultancy

2. Vermogensbegeleiding

3. Legal Assistance

Voor meer hierover verwijzen wij naar de website www.irdaned.com

Bij de vermogensbegeleiding hield de heer Schram zich met name bezig met de begeleiding van relaties die investeerden in Danish Mortgage Bonds en afgeleide producten. 

Het bleek echter voor banken steeds moeilijker om binnen de huidige wet- en regelgeving - die ook op dat gebied steeds wijzigde - deze relaties te blijven bedienen met het door hen verlangde en al jaren bewezen concept.

Irdaned Fund Management BV en Solid Bond Fund;

Daar werd dan ook de aanleiding gevonden om dit voortaan via een beleggingsstructuur te doen die in de markt bekend staat als Family Office en welke onder de Europese AIFM richtlijn ressorteert en werd het Solid Bond Fund door dhr Schram opgericht waarbij Irdaned Fund Management BV werd aangesteld als beheerder van het Fonds. 

Dhr Schram is bij de beheerder van het Solid Bond Fund aangesteld als chief executive officer (ceo) en chief investment officer (cio).