Trading Bank

Nykredit is aangesteld als bank for trading and execution voor het Solid Bond Fund. 

Nykredit is de toonaangevende Scandinavische bank met uiterst solide kerncijfers.

Read More